Rule #1: Life is supposed to be fun!

David nên làm gì để hiểu rõ hơn cách quảng cáo cho tiệm bánh mì địa phương của anh ấy đã thúc đẩy lượt ghé qua cửa hàng và ảnh hưởng đến thói quen mua hàng của khách hàng như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

David nên làm gì để hiểu rõ hơn cách quảng cáo cho tiệm bánh mì địa phương của anh ấy đã thúc đẩy lượt ghé qua cửa hàng và ảnh hưởng đến thói quen mua hàng của khách hàng như thế nào?

Thiết lập Google Analytics cho mặt tiền cửa hàng địa phương của anh ấy và truy cập vào các dữ liệu tùy chỉnh khác nhau của nó  để hiểu rõ hơn cách quảng cáo cho tiệm bánh địa phương của anh ấy đã thúc đẩy lượt ghé qua cửa hàng và ảnh hưởng đến thói quen mua hàng của khách hàng như thế nào

Giải thích: Khi người dùng nhấp vào quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của bạn, họ sẽ đến cửa hàng địa phương của bạn. Mặt tiền cửa hàng địa phương của bạn là một trang do Google lưu trữ giới thiệu các sản phẩm bạn có trong một cửa hàng gần với người dùng. Mặt tiền cửa hàng địa phương cũng nêu bật thông tin về công ty của bạn, chẳng hạn như biểu trưng thương hiệu của bạn và thông tin chi tiết về cửa hàng như vị trí và giờ làm việc.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/7027119

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095