Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thelma đang tạo chiến dịch trong Mạng Hiển thị của Google cho cửa hàng đồ chơi trực tuyến của mình. Cô muốn hiển thị sản phẩm đến các bậc cha mẹ ở độ tuổi từ 25 đến 34. Thelma nên chọn phương án nào để tiếp cận những người dùng này hiệu quả nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thelma đang tạo chiến dịch trong Mạng Hiển thị của Google cho cửa hàng đồ chơi trực tuyến của mình. Cô muốn hiển thị sản phẩm đến các bậc cha mẹ ở độ tuổi từ 25 đến 34.
Thelma nên chọn phương án nào để tiếp cận những người dùng này hiệu quả nhất?

  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
  • Đối tượng chung sở thích
  • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Đáp án chính xác là Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thelma muốn chạy quảng cáo trên mạng hiển thị của Google, và lựa chọn nhắm mục tiêu đến các bậc cha mẹ ở độ tuổi 25-34. Những đặc điểm trên là của hình thức nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thelma đang tạo Chiến dịch hiển thị cho cửa hàng đồ chơi trực tuyến của mình. Cô ấy muốn giới thiệu sản phẩm của mình cho các bậc cha mẹ trong độ tuổi từ 25 đến 34. Thelma nên chọn phương án nào để tiếp cận tốt nhất những người dùng này

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095