Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao nhà quảng cáo có thể sử dụng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao nhà quảng cáo có thể sử dụng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng?

 • Để theo dõi doanh số bán hàng và các sự kiện diễn ra trên trang web
 • Để sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để cải thiện đo lường khách hàng tiềm năng ngoại tuyến của họ
 • Để cải thiện việc đo lường lượt chuyển đổi trực tuyến
 • Để theo dõi doanh số bán hàng diễn ra từ trang web từ khách hàng tiềm năng trên trang web
 • Câu trả lời đúng là: Để theo dõi doanh số bán hàng diễn ra từ một trang web từ khách hàng tiềm năng trên trang web

  Giải thích: Nhà quảng cáo có thể hưởng lợi từ việc sử dụng “Lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng” để theo dõi doanh số bán hàng diễn ra bên ngoài trang web của họ nhưng được tạo từ khách hàng tiềm năng trên trang web, chẳng hạn như điện thoại hoặc email. Tính năng này bổ sung cho các thẻ chuyển đổi hiện có bằng cách gửi dữ liệu chuyển đổi đã băm của bên thứ nhất tới Google một cách an toàn, đảm bảo quyền riêng tư. Bằng cách tận dụng tính năng lượt chuyển đổi nâng cao, nhà quảng cáo có thể cải thiện độ chính xác của hoạt động đo lường lượt chuyển đổi và nâng cao khả năng đặt giá thầu của mình. Hướng dẫn toàn diện này khám phá chức năng, lợi ích và quy trình thiết lập cho cả chuyển đổi dựa trên web và chuyển đổi dựa trên khách hàng tiềm năng, giúp nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình và mang lại kết quả tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095