Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trên một trang web hoặc ứng dụng, Google Analytics 4 sẽ gọi hoạt động tương tác là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trên một trang web hoặc ứng dụng, Google Analytics 4 sẽ gọi hoạt động tương tác là gì?

 • Nó sẽ đề cập đến mục tiêu.
 • Nó sẽ đề cập đến chuyển đổi.
 • Nó sẽ đề cập đến sự cố.
 • Nó sẽ đề cập đến sự kiện.< /li>

  Câu trả lời đúng là: Nó sẽ đề cập đến sự kiện.

  Giải thích: Google Analytics 4 (GA4) gọi các hoạt động tương tác trên trang web hoặc ứng dụng là “sự kiện”. Những sự kiện này thể hiện các hoạt động cụ thể của người dùng như nhấp vào liên kết, tải trang hoặc mua hàng. Các sự kiện xảy ra với hệ thống như lỗi ứng dụng hoặc hiển thị quảng cáo cũng được coi là sự kiện. Những sự kiện này cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành vi của người dùng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược kỹ thuật số của mình.

 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095