Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao nên sử dụng tính năng mục tiêu hiệu suất sau khi sử dụng công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao nên sử dụng tính năng mục tiêu hiệu suất sau khi sử dụng công cụ lập kế hoạch hiệu suất được khuyến nghị?

  • Tính năng này cho phép bạn giám sát các mục tiêu được đặt trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất và nhận thông báo và đề xuất khi chiến dịch không đi đúng hướng.
  • Tính năng này cho phép bạn nhận được thông tin chi tiết từ Google Analytics liên quan đến cách hành vi của trang web bị ảnh hưởng sau khi áp dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.
  • Tính năng này cho phép bạn tự động hóa hoàn toàn tất cả các khía cạnh của quản lý tài khoản để cải thiện khả năng đáp ứng các mục tiêu hiệu suất.
  • Tính năng này cho phép bạn đảm bảo tính thời vụ và phân bổ ngân sách được tính cho các giai đoạn trong tương lai để bạn có thể ngăn các chiến dịch của mình sẽ không “Bị giới hạn bởi ngân sách”.

Câu trả lời đúng là: Tính năng này cho phép bạn giám sát các mục tiêu được đặt trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất và nhận thông báo và đề xuất khi chiến dịch không đi đúng hướng.ng hướng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095