Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng tín hiệu đối tượng để tùy chỉnh yếu tố nào dưới đây để tăng hiệu quả của Chiến dịch tìm kiếm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây có thể được tùy cBạn có thể sử dụng tín hiệu đối tượng để tùy chỉnh yếu tố nào dưới đây để tăng hiệu quả của Chiến dịch tìm kiếm?

  • Độ dài dòng tiêu đề
  • Mạng
  • Tất cả những điều trên
  • Từ khóa

Câu trả lời đúng là: Từ khóa

Từ khóa có thể được tùy chỉnh với các tín hiệu đối tượng để làm cho Chiến dịch tìm kiếm hiệu quả hơn.

Google Ads giúp bạn kết nối với đúng người, vào đúng thời điểm, với thông điệp phù hợp. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm, YouTube, v.v., ngay khi ai đó đang tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ giống như của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn, chẳng hạn như từ khóa và vị trí, để tiếp cận những khách hàng có liên quan nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095