Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao bạn nên tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo khi thiết lập quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao bạn nên tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo khi thiết lập quảng cáo?

 • Bạn sẽ có thể phân phát nhiều quảng cáo cho mỗi truy vấn.
 • Người dùng sẽ có thể xem xét quảng cáo của bạn nhanh hơn.
 • Người dùng sẽ có thể xem nhiều quảng cáo của bạn hơn .
 • Google sẽ chọn quảng cáo tốt nhất cho mỗi phiên đấu giá.
 • Câu trả lời đúng là: Google sẽ chọn quảng cáo tốt nhất cho mỗi phiên đấu giá.

  Cài đặt “Xoay vòng quảng cáo” cho phép bạn chỉ định tần suất bạn muốn phân phát các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của mình so với nhau. Những quảng cáo dự kiến thu hút nhiều nhấp chuột hơn (và chuyển đổi nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh) sẽ được phân phối vào phiên đấu giá quảng cáo thường xuyên hơn các quảng cáo khác trong nhóm quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095