Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhà tiếp thị nên sử dụng ba tiện ích mở rộng phổ biến nào để nâng cao quảng cáo của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhà tiếp thị nên sử dụng ba tiện ích mở rộng phổ biến nào để nâng cao quảng cáo của họ?

 • Liên kết trang web, tiện ích giá, tiện ích ứng dụng
 • Liên kết trang web, tiện ích cuộc gọi, tiện ích vị trí
 • Liên kết trang web, tiện ích cuộc gọi, tiện ích chú thích
 • Liên kết trang web, đoạn nội dung có cấu trúc, tiện ích chú thích
 • Câu trả lời đúng là: Liên kết trang web, đoạn nội dung có cấu trúc, tiện ích chú thích

  Có ba tiện ích mở rộng mà mọi nhà tiếp thị nên sử dụng để nâng cao quảng cáo văn bản của họ: liên kết trang web, tiện ích chú thích và đoạn nội dung có cấu trúc.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095