Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sức mạnh của AI của Google có thể giúp các nhà quảng cáo như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sức mạnh của AI của Google có thể giúp các nhà quảng cáo như thế nào?

  • Nó thay thế nhu cầu về các giải pháp phân tích.
  • Nó có thể giảm thiểu những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị.
  • Nó làm giảm khối lượng chuyển đổi tìm kiếm.
  • Nó có thể tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực .

Câu trả lời đúng là: Nó có thể tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực.

Giải thích: AI của Google hỗ trợ các nhà quảng cáo bằng cách tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực. Nó tận dụng các công cụ tiếp thị hiện đại được điều khiển bởi AI có thể xử lý dữ liệu khổng lồ về hiệu suất chiến dịch và hành vi của khách hàng. AI của Google sử dụng dữ liệu này để tìm các mẫu và kết nối, tạo ra các dự đoán theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu suất và tỷ lệ chuyển đổi. Bằng cách tận dụng AI của Google, các chiến dịch có thể đào tạo các mô hình máy học để hướng dẫn quy trình và đạt được các mục tiêu kinh doanh. Các ứng dụng bao gồm từ đặt giá thầu, lập mô hình chuyển đổi và phân bổ theo hướng dữ liệu cho đến tối ưu hóa khoảng không quảng cáo, nhắm mục tiêu theo đối tượng và tối ưu hóa nội dung quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095