Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sức mạnh của AI của Google có thể mang lại lợi ích gì cho các nhà quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sức mạnh của AI của Google có thể mang lại lợi ích gì cho các nhà quảng cáo?

 • Bằng cách thay thế nhu cầu về các giải pháp phân tích
 • Bằng cách giảm khối lượng chuyển đổi tìm kiếm
 • Bằng cách giảm thiểu thông tin chi tiết về tiếp thị
 • Bằng cách tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực

  AI của Google đóng vai trò là công cụ mạnh mẽ dành cho nhà quảng cáo, tối ưu hóa hiệu suất trong thời gian thực. Nó sử dụng các công cụ tiếp thị AI hiện đại để xử lý dữ liệu sâu rộng về hiệu suất chiến dịch và hành vi của khách hàng. Bằng cách nhanh chóng xác định các mẫu và kết nối, AI của Google đưa ra các dự đoán theo thời gian thực để cải thiện hiệu suất và tăng cường chuyển đổi. Việc tận dụng AI của Google cho phép các nhà quảng cáo đào tạo các mô hình học máy, tối ưu hóa kết quả và tác động đến quá trình chiến dịch.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095