Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sự kiện page_view được kích hoạt bất cứ khi nào khách truy cập trang web xem bất kỳ trang nào trên trang web của bạn. Nếu bạn muốn thiết lập một sự kiện mới để kích hoạt khi khách truy cập truy cập vào một trang cụ thể (ví dụ: trang chủ), bạn sẽ chọn tùy chọn nào khi đã điều hướng đến Sự kiện trong giao diện Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sự kiện page_view được kích hoạt bất cứ khi nào khách truy cập trang web xem bất kỳ trang nào trên trang web của bạn. Nếu bạn muốn thiết lập một sự kiện mới để kích hoạt khi khách truy cập truy cập vào một trang cụ thể (ví dụ: trang chủ), bạn sẽ chọn tùy chọn nào khi đã điều hướng đến Sự kiện trong giao diện Google Analytics?

 • Sửa đổi sự kiện
 • Nhập sự kiện
 • Đánh dấu sự kiện là chuyển đổi
 • Tạo sự kiện
 • Câu trả lời đúng là: Tạo sự kiện


  Sử dụng Tạo sự kiện để kích hoạt một sự kiện mới dựa trên các điều kiện mà bạn đã đặt. Sự kiện tùy chỉnh là sự kiện mà bạn xác định. Đảm bảo rằng bạn chỉ tạo sự kiện tùy chỉnh khi không có sự kiện nào khác phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn. Các sự kiện tùy chỉnh không xuất hiện trong hầu hết các báo cáo tiêu chuẩn, vì vậy, bạn cần thiết lập các báo cáo hoặc dữ liệu khám phá tùy chỉnh để phân tích có ý nghĩa
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9322688

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095