Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn tạo một báo cáo để hiển thị các loại thiết bị mà người dùng đã đến trong hơn 30 ngày qua — chẳng hạn như trên máy tính để bàn hay điện thoại di động. Trong báo cáo này, loại thiết bị là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn tạo một báo cáo để hiển thị các loại thiết bị mà người dùng đã đến trong hơn 30 ngày qua — chẳng hạn như trên máy tính để bàn hay điện thoại di động. Trong báo cáo này, loại thiết bị là gì?

 • Một sự kiện
 • Người dùng
 • Chỉ số
 • Thứ nguyên
 • Câu trả lời đúng là: Thứ nguyên


  Thứ nguyên là một thuộc tính của dữ liệu của bạn. Nó mô tả dữ liệu của bạn và thường là văn bản thay vì số. Một ví dụ về thứ nguyên là Tên sự kiện, hiển thị tên của sự kiện mà ai đó kích hoạt trên trang web hoặc ứng dụng của bạn (chẳng hạn như “nhấp chuột”)
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355852

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095