Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sự khác biệt giữa đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) và đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sự khác biệt giữa đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) và đặt giá thầu giá mỗi lần xem (CPV) là gì?

  • Nhà quảng cáo trả tiền cho một lần hiển thị bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi ai đó xem ít nhất 5 giây quảng cáo bằng cách đặt giá thầu CPV
  • Nhà quảng cáo trả tiền cho một lần nhấp vào kênh YouTube của cô ấy bằng cách đặt giá thầu CPC và trả tiền cho một lượt chuyển đổi bằng cách đặt giá thầu CPV
  • Nhà quảng cáo trả tiền cho một nhấp chuột vào quảng cáo có đặt giá thầu CPC và trả tiền khi ai đó tương tác với nội dung – ví dụ: bằng cách nhấp vào cài đặt hoặc xem 30 giây đầu tiên của quảng cáo – với đặt giá thầu CPV
  • Nhà quảng cáo trả tiền cho một nhấp chuột đưa ai đó đến trang web của cô ấy bằng đặt giá thầu CPC và trả tiền khi có một lần hiển thị với đặt giá thầu CPV

Câu trả lời đúng là: Nhà quảng cáo trả tiền cho một nhấp chuột vào quảng cáo có đặt giá thầu CPC và trả tiền khi ai đó tương tác với nội dung – ví dụ: bằng cách nhấp vào cài đặt hoặc xem 30 giây đầu tiên của quảng cáo – với đặt giá thầu CPV

Giải thích: Với đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả tiền cho lượt xem video và các tương tác video khác (chẳng hạn như nhấp chuột vào lớp phủ gọi hành động, thẻ và biểu ngữ đi kèm), tùy điều kiện nào đến trước.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095