Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những phương pháp nhắm mục tiêu nào có thể được sử dụng với quảng cáo TrueView?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những phương pháp nhắm mục tiêu nào có thể được sử dụng với quảng cáo TrueView?

  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng chung sở thích và đối tượng trong thị trường
  • Chủ đề

Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng

Giải thích : Với nhiều phương pháp nhắm mục tiêu có sẵn cho bạn, chẳng hạn như nhóm nhân khẩu học, sở thích, vị trí và danh sách tiếp thị lại, bạn có thể tiếp cận đối tượng cụ thể hoặc đối tượng thích hợp dựa trên việc họ là ai, họ quan tâm đến nội dung nào và nội dung của họ đang xem.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095