Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sự đa dạng của tài sản giúp ích gì cho phạm vi tiếp cận?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sự đa dạng của tài sản giúp ích gì cho phạm vi tiếp cận?

  • Sự đa dạng nội dung ngày càng tăng cho phép quảng cáo chỉ hiển thị trên YouTube.
  • Sự đa dạng nội dung ngày càng tăng cho phép quảng cáo hiển thị nhiều hơn trong Google Tìm kiếm.
  • Sự đa dạng nội dung ngày càng tăng cho phép quảng cáo hiển thị trên nhiều vị trí địa lý hơn trong khoảng không quảng cáo của Google.
  • Sự đa dạng nội dung ngày càng tăng giúp quảng cáo hiển thị trên nhiều khoảng không quảng cáo của Google hơn.

Câu trả lời đúng là: Sự đa dạng về nội dung ngày càng tăng giúp quảng cáo hiển thị trên nhiều khoảng không quảng cáo của Google hơn.

Giải thích: Có nội dung thuộc mọi loại và kích thước giúp tăng mức độ phù hợp của quảng cáo, có nghĩa là quảng cáo của bạn có cơ hội hiển thị tốt hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo rộng rãi thuộc tính của Google. Nội dung đa dạng cho phép máy học tối ưu hóa theo sở thích của người dùng, chọn đúng quảng cáo cho đúng người dùng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095