Rule #1: Life is supposed to be fun!

Luca đang chuẩn bị chạy Chiến dịch ứng dụng của Google tập trung vào lượt cài đặt. Khách hàng của anh muốn biết chiến dịch sẽ đủ điều kiện chạy ở đâu. Luca nên trả lời như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Luca đang chuẩn bị chạy Chiến dịch ứng dụng của Google tập trung vào lượt cài đặt. Khách hàng của anh muốn biết chiến dịch sẽ đủ điều kiện chạy ở đâu. Luca nên trả lời như thế nào?

  • Google Tìm kiếm, Google Play, Khám phá, Gmail và Google Maps
  • Gmail, Google Tìm kiếm, Google Play và 3M video trong mạng YouTube
  • 3M trang web và ứng dụng trong mạng Google và YouTube
  • Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Khám phá và 3M các trang web và ứng dụng trong mạng Google

Câu trả lời đúng là: Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Khám phá và 3M các trang web và ứng dụng trong mạng Google

Giải thích: Với Chiến dịch ứng dụng của Google, thật dễ dàng để quảng cáo ứng dụng của bạn trên khoảng không quảng cáo độc quyền như Google Tìm kiếm, Play, YouTube, Khám phá và hơn 3 triệu trang web và ứng dụng trong mạng của chúng tôi. chiến dịch của khách hàng sẽ đủ điều kiện để chạy trên Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Discover, và 3M các trang web và ứng dụng trong mạng Google.

Luca đang chuẩn bị chạy Chiến dịch ứng dụng của Google tập trung vào lượt cài đặt. Khách hàng của anh ấy muốn biết nơi chiến dịch sẽ đủ điều kiện để chạy. Luca nên trả lời như thế nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095