Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số lượng phần mở rộng quảng cáo tối đa có thể hiển thị cho một truy vấn hoặc thiết bị cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào cho trước là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số lượng phần mở rộng quảng cáo tối đa có thể hiển thị cho một truy vấn hoặc thiết bị cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào cho trước là bao nhiêu?

  • 4
  • 2
  • 1
  • 3

Câu trả lời đúng là: 4

So luong phan mo rong quang cao toi da co the hien thi cho mot truy van hoac thiet bi cu the vao bat ky thoi diem nao cho truoc la bao nhieu

Số lượng tiện ích mở rộng quảng cáo tối đa có thể hiển thị cho một truy vấn hoặc thiết bị cụ thể tại bất kỳ thời điểm nhất định nào

Số lượng tiện ích mở rộng quảng cáo tối đa có thể hiển thị cho một truy vấn hoặc thiết bị cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095