Rule #1: Life is supposed to be fun!

Marisol quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho một chuỗi cửa hàng đồ chơi, có cả cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến. Marisol nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để hiển thị hình ảnh của các sản phẩm, để quảng cáo kho hàng đồ chơi tại địa phương và kho hàng trên mạng của công ty cô, đồng thời tăng lưu lượng truy cập vào trang web và số lượng khách đến các cửa hàng đồ chơi tại địa phương

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Marisol quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho một chuỗi cửa hàng đồ chơi, có cả cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến.
Marisol nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để hiển thị hình ảnh của các sản phẩm, để quảng cáo kho hàng đồ chơi tại địa phương và kho hàng trên mạng của công ty cô, đồng thời tăng lưu lượng truy cập vào trang web và số lượng khách đến các cửa hàng đồ chơi tại địa phương?

  • Hiển thị
  • Mua sắm
  • Tìm kiếm
  • Video

Câu trả lời đúng là: Mua sắm

So luong phan mo rong quang cao toi da co the hien thi cho mot truy van hoac thiet bi cu the vao bat ky thoi diem nao cho truoc la bao nhieu

Câu hỏi khác: Marisol quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho một chuỗi cửa hàng đồ chơi, gồm cả cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến.

Marisol quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho một chuỗi cửa hàng đồ chơi, gồm cả cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến. Marisol nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để hiển thị hình ảnh của các sản phẩm, để quảng cáo kho hàng đồ chơi tại địa phương và kho hàng trên mạng của công ty cô, đồng thời tăng lưu lượng truy cập vào trang web và số lượng khách đến các cửa hàng đồ chơi tại địa phương

Marisol quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho một chuỗi cửa hàng đồ chơi với cả sự hiện diện trực tuyến và thực tế. Marisol nên sử dụng chiến dịch Google Ads nào để hiển thị hình ảnh sản phẩm của họ, quảng cáo kho đồ chơi trực tuyến và địa phương của công ty họ, đồng thời tăng lưu lượng truy cập vào trang web và các cửa hàng đồ chơi địa phương của họ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095