Rule #1: Life is supposed to be fun!

Roberto đang giải thích lý do Chiến dịch ứng dụng của Google là chiến lược hiệu quả để quảng cáo ứng dụng. Đâu là 3 lợi ích chính của Chiến dịch ứng dụng của Google mà anh cần trình bày thật nổi bật ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Roberto đang giải thích lý do Chiến dịch ứng dụng của Google là chiến lược hiệu quả để quảng cáo ứng dụng. Đâu là 3 lợi ích chính của Chiến dịch ứng dụng của Google mà anh cần trình bày thật nổi bật ?

  • Phạm vi tiếp cận, nhân khẩu học, báo cáo
  • Báo cáo, mức độ liên quan, tính đơn giản
  • Báo cáo, tính đơn giản, nhân khẩu học
  • Phạm vi tiếp cận, mức độ liên quan, tính đơn giản

Câu trả lời đúng là: Phạm vi tiếp cận, mức độ liên quan, tính đơn giản

Giải thích: Chiến dịch ứng dụng của Google cung cấp phạm vi tiếp cận, mức độ liên quan và tính đơn giản. Chiến dịch ứng dụng là một loại quảng cáo tự động trong Google Ads được thiết kế để giúp nhà quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và lượt chuyển đổi trong ứng dụng trên tất cả khoảng không quảng cáo của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095