Rule #1: Life is supposed to be fun!

Robert sắp bắt đầu tạo nội dung HTML5 cho Chiến dịch ứng dụng Google của mình. Theo các phương pháp hay nhất về nội dung HTML5, nội dung nào cần được đưa vào trước khi quảng cáo HTML5 phát?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Robert sắp bắt đầu tạo nội dung HTML5 cho Chiến dịch ứng dụng Google của mình. Theo các phương pháp hay nhất về nội dung HTML5, nội dung nào cần được đưa vào trước khi quảng cáo HTML5 phát?

  • Một hình ảnh đơn giản về tiêu đề của ứng dụng nhằm khơi dậy sự tò mò ở người dùng tiềm năng.
  • Một đoạn video ngắn hiển thị một loạt ảnh chụp màn hình về những điều mong đợi từ ứng dụng.
  • Danh sách các dấu đầu dòng làm nổi bật các tính năng chính của ứng dụng.
  • Màn hình giới thiệu có hướng dẫn rõ ràng về cách tương tác với quảng cáo.
  • Câu trả lời đúng là: Màn hình giới thiệu có hướng dẫn rõ ràng về cách tương tác với quảng cáo.

    Giải thích: Để nâng cao mức độ tương tác của người dùng với quảng cáo HTML5, điều cần thiết là phải hướng dẫn họ ngay từ đầu. Việc giới thiệu màn hình ban đầu với các chỉ thị rõ ràng, chẳng hạn như “Nhấn vào đây để phát” hoặc “Vuốt để xem thêm”, sẽ làm rõ cách người dùng nên tương tác với nội dung. Hướng dẫn này đảm bảo người dùng có trải nghiệm liền mạch. Tuy nhiên, nhà quảng cáo không cần lo lắng về việc thêm nút đóng vì nút này được tạo tự động. Đáng chú ý, khi sử dụng Google Web Designer, không thể sử dụng API Thoát.

    Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095