Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai cách mà nhà tiếp thị có thể hưởng lợi từ công nghệ máy học trong Google Ads là gì? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai cách mà nhà tiếp thị có thể hưởng lợi từ công nghệ máy học trong Google Ads là gì? (Chọn hai.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Công nghệ máy học tự động đặt giá thầu và ngân sách của chiến dịch.
 • Máy học tự động phát triển các mục tiêu của chiến dịch mà không cần thông tin đầu vào.
 • Học máy tạo ra kết quả phù hợp với các mục tiêu chiến dịch đã xác định.
 • Học máy giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động phân tích hàng trăm tín hiệu.
 • Câu trả lời đúng là: Học máy tạo ra kết quả phù hợp với mục tiêu chiến dịch đã xác định và Học máy giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động phân tích hàng trăm tín hiệu.

  Giải thích: Trong bối cảnh tiếp thị kỹ thuật số đang phát triển, học máy đã cách mạng hóa cách quản lý chiến dịch. Đã qua rồi cái thời các nhà tiếp thị sắp xếp thủ công mọi yếu tố của chiến dịch. Ngày nay, máy học hỗ trợ việc tạo và giám sát các chiến dịch kỹ thuật số, tự động hóa chiến lược và tạo báo cáo một cách dễ dàng. Tuy nhiên, giống như một đầu bếp không thể thay thế được bằng một thiết bị nhà bếp, chuyên môn của một nhà tiếp thị là không thể thay thế được. Học máy hợp lý hóa các quy trình và nâng cao kết quả, tuy nhiên tầm nhìn và việc lựa chọn thành phần để chiến dịch thành công vẫn phụ thuộc vào sự tiếp xúc của nhà tiếp thị.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095