Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm giúp các doanh nghiệp trực tuyến thúc đẩy doanh số ngay cả trước khi khách hàng tiềm năng mở quảng cáo cho sản phẩm của họ. Đó là bởi vì người mua hàng có nhiều khả năng hoàn thành giao dịch mua hàng trong những điều kiện nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm giúp các doanh nghiệp trực tuyến thúc đẩy doanh số ngay cả trước khi khách hàng tiềm năng mở quảng cáo cho sản phẩm của họ. Đó là bởi vì người mua hàng có nhiều khả năng hoàn thành giao dịch mua hàng trong những điều kiện nào?

  • Khi một quảng cáo được đặt ở nhiều vị trí trong toàn bộ phần kết quả tìm kiếm.
  • Khi quảng cáo có một bộ sưu tập ảnh động của sản phẩm.
  • Khi quảng cáo của một doanh nghiệp là quảng cáo duy nhất xuất hiện trong phần kết quả tìm kiếm.
  • Khi họ nhận được nhiều thông tin hơn trước khi mở quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Khi họ nhận được nhiều thông tin hơn trước khi mở quảng cáo.

Người mua sắm có nhiều khả năng hoàn tất việc mua hàng trên trang web của bạn hơn nếu họ được thông báo tốt hơn trước khi mở quảng cáo. Bạn có thể tăng chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách đưa thông tin sản phẩm trực tiếp vào quảng cáo của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095