Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm có thể giúp nhà bán lẻ kết nối với người mua sắm tiềm năng bằng hai cách nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm có thể giúp nhà bán lẻ kết nối với người mua sắm tiềm năng bằng hai cách nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo mua sắm cho phép các nhà bán lẻ thêm từ khóa vào chiến dịch của họ để hiển thị sản phẩm khi người mua sắm tiềm năng tìm kiếm từ khóa có liên quan. Người mua sắm có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo hơn nếu nhà bán lẻ sử dụng từ khóa để khớp với truy vấn.
 • Người mua sắm có thể duyệt qua và tương tác với các Quảng cáo mua sắm hấp dẫn giúp họ hiểu rõ hơn về sản phẩm, từ đó giúp tạo ra mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Quảng cáo mua sắm cho phép các nhà bán lẻ giới thiệu thương hiệu của họ bằng cách hiển thị tên, giá và hình ảnh sản phẩm. Điều này giúp người mua sắm cảm nhận được sản phẩm trước khi họ mở quảng cáo.
 • Quảng cáo mua sắm cho phép nhiều Quảng cáo mua sắm — hoặc một Quảng cáo mua sắm và một quảng cáo văn bản — cho cùng một nhà bán lẻ xuất hiện trong một tìm kiếm nhất định. Điều này làm tăng sự hiện diện của nhà bán lẻ trên trang kết quả tìm kiếm.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm cho phép nhiều Quảng cáo mua sắm — hoặc một Quảng cáo mua sắm và một quảng cáo văn bản — của cùng một nhà bán lẻ xuất hiện trong một tìm kiếm nhất định. Điều này làm tăng sự hiện diện của nhà bán lẻ trên trang kết quả tìm kiếm.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095