Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng nào sau đây quảng bá sản phẩm tại cửa hàng và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các địa điểm thực tế?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng nào sau đây quảng bá sản phẩm tại cửa hàng và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các địa điểm thực tế?

 • Quảng cáo mua sắm sản phẩm
 • Quảng cáo quay vòng
 • Quảng cáo Gmail
 • Quảng cáo kho hàng tại địa phương
 • Câu trả lời đúng là:Quảng cáo kho hàng tại địa phương

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095