Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị của Google giúp nhà quảng cáo nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị của Google giúp nhà quảng cáo nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng cách nào?

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google tập trung vào chiến dịch trên Gmail, TrueView hoặc Chrome để tách đối tượng cụ thể hiệu quả hơn.
  • Quảng cáo này xác định mục tiêu tiếp thị chính của người dùng và cung cấp các tính năng để đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất.
  • Quảng cáo này tính số lần một quảng cáo hiển thị hiệu quả trên trang web thử nghiệm, sau đó triển khai quảng cáo trên tất cả trang web phù hợp.
  • Quảng cáo này khai thác nhiều tín hiệu để đặt quảng cáo trên nội dung phù hợp nhất
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095