Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo cho Chiến dịch mua sắm hiển thị ở đâu trên trang kết quả tìm kiếm dành cho máy tính để bàn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo cho Chiến dịch mua sắm hiển thị ở đâu trên trang kết quả tìm kiếm dành cho máy tính để bàn?

  • Chỉ ở đầu kết quả tìm kiếm.
  • Tại bất kỳ vị trí nào trong kết quả tìm kiếm.
  • Chỉ ở đầu và cuối kết quả tìm kiếm
  • Chỉ ở trên cùng hoặc bên phải kết quả tìm kiếm.

Đáp án đúng là: Chỉ ở trên cùng hoặc bên phải kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo của chiến dịch mua sắm chỉ xuất hiện ở đầu hoặc bên phải kết quả tìm kiếm trên các trang kết quả tìm kiếm trên máy tính để bàn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095