Rule #1: Life is supposed to be fun!

Rhonda bán xà phòng thủ công làm tại nhà. Cô vừa mở cửa hàng thực đầu tiên mang tên Soaps by Rhonda và đang cân nhắc chạy một Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của Google. Rhonda cần yếu tố nào để chạy thành công quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Rhonda bán xà phòng thủ công làm tại nhà. Cô vừa mở cửa hàng thực đầu tiên mang tên Soaps by Rhonda và đang cân nhắc chạy một Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của Google. Rhonda cần yếu tố nào để chạy thành công quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất?

  • Giảm giá mạnh mẽ
  • Hình ảnh phong cách sống được tuyển chọn
  • Bản sao độc đáo tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu của cô ấy
  • Tính sẵn có của sản phẩm cập nhật

Câu trả lời đúng là: Tính sẵn có của sản phẩm cập nhật

Để chạy quảng cáo Hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất thành công, Rhonda cần có sản phẩm cập nhật. Để tạo trải nghiệm liền mạch nhằm thúc đẩy hành động, Rhonda cần cung cấp thông tin cập nhật và có liên quan, chẳng hạn như địa chỉ cửa hàng, giờ làm việc, địa điểm và các sản phẩm còn hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095