Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp nào tốt nhất để tối ưu hóa trang đích cho Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp nào tốt nhất để tối ưu hóa trang đích cho Google Ads?

  • Một số liên kết đến các trang web liên quan
  • Nội dung dễ điều hướng
  • Ngôn ngữ lập trình giống nhau trên toàn bộ trang web
  • Tiêu đề nổi bật với một số kiểu và kích thước phông chữ

Câu trả lời đúng là: Nội dung dễ điều hướng

Giải thích: Nội dung dễ điều hướng là phương pháp hay nhất để tối ưu hóa trang đích cho Google Ads. Tổ chức và thiết kế trang của bạn tốt để mọi người không phải tìm kiếm thông tin. Giúp mọi người đặt mua sản phẩm được đề cập trong quảng cáo của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đừng làm phiền khách hàng bằng cửa sổ bật lên hoặc các tính năng khác cản trở họ điều hướng trang web của bạn. Giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm bằng cách ưu tiên nội dung hiển thị trong màn hình đầu tiên.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095