Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp nào có thể được sử dụng để phân tích lợi tức đầu tư (ROI) cho phương tiện truyền thông, ngoài phân bổ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp nào có thể được sử dụng để phân tích lợi tức đầu tư (ROI) cho phương tiện truyền thông, ngoài phân bổ?

 • Có thể sử dụng mức tăng chuyển đổi.
 • Có thể sử dụng CPM có thể xem.
 • Có thể sử dụng tính năng Đặt giá thầu thông minh.
 • Có thể sử dụng mô hình hỗn hợp tiếp thị.
 • Đáp án đúng là: Có thể sử dụng mô hình Marketing mix.

  Mô hình hỗn hợp tiếp thị (MMM) là một công cụ mạnh mẽ, ngoài phân bổ, có thể được sử dụng để phân tích lợi tức đầu tư (ROI) cho truyền thông. MMM định lượng tác động của các nỗ lực tiếp thị đa dạng đến doanh số bán hàng, kết hợp các động lực bán hàng khác nhau từ truyền thông, tiếp thị, cân nhắc thương hiệu đến thậm chí cả các yếu tố bên ngoài như nền kinh tế. Mặc dù yêu cầu dữ liệu đáng kể và có một số hạn chế, MMM cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho việc lập kế hoạch chiến lược, lập ngân sách và quyết định đầu tư, chứng minh giá trị của nó đối với các thương hiệu đầu tư đáng kể vào các kênh truyền thông ngoại tuyến hoặc những kênh có cửa hàng bán hàng thực tế.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095