Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần lớn những người đánh giá 5 sao cho ứng dụng trên Cửa hàng Google Play khen ngợi những yếu tố chất lượng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần lớn các bài đánh giá sao cho các ứng dụng trong Cửa hàng Google Play khen ngợi phẩm chất nào trong ba phẩm chất sau? (Chọn ba.)

  • Thiết kế
  • Hiệu ứng âm thanh
  • Khả năng sử dụng
  • Tốc độ, vận tốc
  • Hỗ trợ khách hàng

.

.

.

Phần lớn các bài đánh giá năm sao cho các ứng dụng trong Cửa hàng Google Play khen ngợi phẩm chất nào trong số ba phẩm chất sau (Chọn ba.) Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095