Rule #1: Life is supposed to be fun!

Peggy sở hữu một dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy đã xây dựng một trang web đặt phòng và sẵn sàng quảng bá dịch vụ của mình trực tuyến.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Peggy sở hữu một dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy đã xây dựng một trang web đặt phòng và sẵn sàng quảng bá dịch vụ của mình trực tuyến. Cô ấy muốn quảng cáo của mình tiếp cận những người đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp tương tự như của cô ấy. Peggy nên sử dụng chiến dịch Google Ads nào để đảm bảo khách hàng tiềm năng cân nhắc dịch vụ của cô ấy và thực hiện hành động bằng cách đặt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa?

  • Video
  • Mua sắm
  • Trưng bày
  • Tìm kiếm

Câu trả lời đúng là: Tìm kiếm

.

.

.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095