Rule #1: Life is supposed to be fun!

Peggy cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở. Cô ấy xây một trang web để đặt trước dịch vụ và trang web này đã có thể quảng cáo trực tuyến dịch vụ của cô ấy. Cô muốn quảng cáo của mình tiếp cận những người đang chủ động tìm kiếm doanh nghiệp giống doanh nghiệp của cô. Peggy nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để đảm bảo khách hàng tiềm năng cân nhắc dịch vụ của mình và tiến hành đặt dịch vụ vệ sinh nhà ở

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Peggy cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở. Cô ấy xây một trang web để đặt trước dịch vụ và trang web này đã có thể quảng cáo trực tuyến dịch vụ của cô ấy. Cô muốn quảng cáo của mình tiếp cận những người đang chủ động tìm kiếm doanh nghiệp giống doanh nghiệp của cô.
Peggy nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để đảm bảo khách hàng tiềm năng cân nhắc dịch vụ của mình và tiến hành đặt dịch vụ vệ sinh nhà ở

  • Hiển thị
  • Mua sắm
  • Video
  • Tìm kiếm

Vì Peggy muốn quảng bá trang web của mình và tiếp cận những người đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp tương tự như của cô ấy. Cô ấy nên sử dụng Chiến dịch tìm kiếm của Google Ads để đảm bảo khách hàng tiềm năng cân nhắc dịch vụ của cô ấy và thực hiện hành động bằng cách đặt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Với các chiến dịch Tìm kiếm của Google, quảng cáo của Peggy hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm khi mọi người đang tìm kiếm các sản phẩm hoặc dịch vụ mà cô ấy cung cấp. Các mục tiêu tiếp thị của chiến dịch tìm kiếm có thể được đặt thành Bán hàng, Khách hàng tiềm năng hoặc Lưu lượng truy cập trang web.

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm của Google và trên các trang web đối tác khác của Google, chẳng hạn như YouTube khi mọi người tìm kiếm các doanh nghiệp giống như doanh nghiệp của bạn. Với Chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể đảm bảo khách hàng tiềm năng chú ý đến thương hiệu, xem xét sản phẩm của bạn và thực hiện hành động.

.

.

.

Peggy cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở. Cô ấy xây một trang web để đặt trước dịch vụ và trang web này đã có thể quảng cáo trực tuyến dịch vụ của cô ấy. Cô muốn quảng cáo của mình tiếp cận những người đang chủ động tìm kiếm doanh nghiệp giống doanh nghiệp của cô. Peggy nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để đảm bảo khách hàng tiềm năng cân nhắc dịch vụ của mình và tiến hành đặt dịch vụ vệ sinh nhà ở Hiển thị

Peggy cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở. Cô ấy xây một trang web để đặt trước dịch vụ và trang web này đã có thể quảng cáo trực tuyến dịch vụ của cô ấy. Cô ấy muốn quảng cáo của mình tiếp cận những người đang chủ động tìm kiếm doanh nghiệp giống như của cô. Peggy nên sử dụng chiến dịch nào của Google Ads để đảm bảo khách hàng tiềm năng cân nhắc dịch vụ của mình và tiến hành đặt dịch vụ vệ sinh nhà ở

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095