Rule #1: Life is supposed to be fun!

Emmy là giám đốc tiếp thị của một nhóm tiếp thị lớn. Cô ấy đang tìm cách tiếp cận đối tượng ở quy mô lớn thông qua Chiến dịch hiển thị thông minh. Chức năng báo cáo của Chiến dịch hiển thị thông minh có thể giúp Emmy bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Emmy là giám đốc tiếp thị của một nhóm tiếp thị lớn. Cô ấy đang tìm cách tiếp cận đối tượng ở quy mô lớn thông qua Chiến dịch hiển thị thông minh.
Chức năng báo cáo của Chiến dịch hiển thị thông minh có thể giúp Emmy bằng cách nào?

  • Báo cáo tóm tắt của chiến dịch cung cấp thông tin tóm tắt về tổng chi phí và việc đặt giá thầu.
  • Ngoài báo cáo tiêu chuẩn trong Google Ads, chiến dịch còn cung cấp báo cáo hỗ trợ việc quản lý quảng cáo theo chiến lược và rộng khắp.
  • Chức năng báo cáo của chiến dịch bao gồm báo cáo vị trí độc quyền, được thiết kế cho các chiến lược quảng cáo cấp cao.
  • Chiến dịch cung cấp “thông tin chi tiết đề xuất”, tập trung vào Nhắm mục tiêu theo chủ đề
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095