Rule #1: Life is supposed to be fun!

OfficeKing là một doanh nghiệp có tên tuổi. Suốt nhiều năm, họ đã chạy quảng cáo bản in để quảng bá cửa hàng văn phòng phẩm của mình. Giám đốc điều hành của công ty là Xin, đang cân nhắc khả năng mở rộng hoạt động sang quảng cáo trực tuyến. Ông ấy yêu cầu bạn cung cấp một bảng so sánh giữa quảng cáo bản in truyền thống và Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương. Một đặc điểm đặc trưng của Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

OfficeKing là một doanh nghiệp có tên tuổi. Suốt nhiều năm, họ đã chạy quảng cáo bản in để quảng bá cửa hàng văn phòng phẩm của mình. Giám đốc điều hành của công ty là Xin, đang cân nhắc khả năng mở rộng hoạt động sang quảng cáo trực tuyến.
Ông ấy yêu cầu bạn cung cấp một bảng so sánh giữa quảng cáo bản in truyền thống và Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương.
Một đặc điểm đặc trưng của Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là gì?

  • Chúng được xuất bản trên 100% vật liệu tái chế.
  • Họ sử dụng tên của người tiêu dùng trong suốt quảng cáo.
  • Họ khuyến khích khách hàng gọi OfficeKing thay vì ghé thăm.
  • Họ cho phép OfficeKing để đo lường lượt ghé qua cửa hàng.

Câu trả lời đúng là: Họ kích hoạt OfficeKing để đo lường lượt ghé qua cửa hàng.

Một tính năng khác biệt của quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương là chúng có thể bật OfficeKing để đo lường lượt ghé qua cửa hàng. Office King có thể Giám sát và cải thiện hiệu suất quảng cáo của họ bằng dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng chính xác và theo thời gian thực.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095