Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ben bán xà bông thủ công tại một quầy hàng tên là Fresh Soaps trong trung tâm thương mại. Anh ấy đang xem xét việc chạy một Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất với Google. Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của Ben sẽ hiển thị loại thông tin khác biệt nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ben bán xà bông thủ công tại một quầy hàng tên là Fresh Soaps trong trung tâm thương mại. Anh ấy đang xem xét việc chạy một Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất với Google. Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất của Ben sẽ hiển thị loại thông tin khác biệt nào?

  • Nguồn gốc của sản phẩm
  • Mã giảm giá cho sản phẩm trong cửa hàng
  • Xếp hạng người tiêu dùng địa phương
  • Vị trí của cửa hàng thực

Câu trả lời đúng là: Vị trí của cửa hàng thực

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095