Rule #1: Life is supposed to be fun!

Office King là một doanh nghiệp lâu đời đã sử dụng quảng cáo in cho cửa hàng cung cấp đồ dùng văn phòng của họ trong nhiều năm. Quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương có thể giúp Office King như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Office King là một doanh nghiệp lâu đời đã sử dụng quảng cáo in cho cửa hàng cung cấp đồ dùng văn phòng của họ trong nhiều năm. Quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương có thể giúp Office King như thế nào?

  • Quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương cung cấp những cách thức mới để khách hàng nhận được hỗ trợ.
  • Quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương khuyến khích những khách hàng mới trẻ tuổi, sành điệu.
  • Quảng cáo Danh mục địa phương thêm một lớp mới vào phong bì hàng tuần của OfficeKing.
  • Quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương có thể mở rộng phạm vi tiếp cận quảng cáo của OfficeKing bên ngoài hộp thư.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo Danh mục địa phương có thể mở rộng phạm vi tiếp cận quảng cáo của OfficeKing ngoài thư quảng cáo. HOẶC quảng cáo Danh mục địa phương có thể mở rộng phạm vi tiếp cận quảng cáo của OfficeKing bên ngoài hộp thư.

Những quảng cáo này phục vụ cùng mục đích như các chiến dịch in truyền thống của OfficeKing, với các giải pháp đo lường lượt tiếp cận đối tượng và lượt ghé qua cửa hàng được bổ sung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095