Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mary sở hữu một cửa hàng phụ tùng ô tô và muốn tạo sự khác biệt cho thương hiệu của mình. Cô ấy đang cân nhắc việc tung ra các quảng cáo mới với Google để tác động đến những người mua sắm ô tô khi bắt đầu hành trình mua hàng của họ. Nếu Mary sử dụng Quảng cáo trưng bày mặt hàng, khách hàng sẽ thấy quảng cáo ở đâu? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mary sở hữu một cửa hàng phụ tùng ô tô và muốn tạo sự khác biệt cho thương hiệu của mình. Cô ấy đang cân nhắc việc tung ra các quảng cáo mới với Google để tác động đến những người mua sắm ô tô khi bắt đầu hành trình mua hàng của họ. Nếu Mary sử dụng Quảng cáo trưng bày mặt hàng, khách hàng sẽ thấy quảng cáo ở đâu? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Trong tin nhắn văn bản được gửi từ ứng dụng Google Mua sắm.
  • Trong ứng dụng Google Mua sắm.
  • Trên trang web của các cửa hàng phụ tùng ô tô khác.
  • Đứng đầu các tìm kiếm của Google trên máy tính để bàn.
  • Đứng đầu các tìm kiếm của Google trên trình duyệt di động.

Câu trả lời đúng là: Ở đầu các tìm kiếm của Google trên máy tính để bàn. Đứng đầu các tìm kiếm của Google trên trình duyệt di động.

Quảng cáo mua sắm trưng bày của Mary cho các bộ phận ô tô sẽ được hiển thị ở đầu các tìm kiếm của Google trên máy tính để bàn và ở đầu các tìm kiếm của Google trên trình duyệt di động. Nó sẽ ảnh hưởng đến những người mua sắm ô tô khi bắt đầu hành trình mua hàng của họ. Quảng cáo trưng bày mặt hàng có thể tác động đến người mua sắm khi bắt đầu hành trình mua hàng bằng cách giúp họ khám phá và tìm hiểu nhiều thương hiệu.

Câu hỏi khác: Mary sở hữu một cửa hàng bán linh kiện ô tô và muốn tạo sự khác biệt cho thương hiệu của mình. Cô ấy xem xét việc chạy quảng cáo mới với Google để tác động đến người mua sắm linh kiện ở giai đoạn đầu hành trình mua hàng của họ. Nếu Mary sử dụng Quảng cáo trưng bày mặt hàng, khách hàng sẽ thấy quảng cáo ở đâu? (Hãy chọn hai đáp án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095