Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những mục hàng nào bị ảnh hưởng bởi nhắm mục tiêu mặc định của thứ tự chèn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những mục hàng nào bị ảnh hưởng bởi nhắm mục tiêu mặc định của thứ tự chèn?

  • Chỉ các mục hàng video
  • Tất cả các mục hàng hiện tại
  • Mục hàng TrueView
  • Chỉ mục hàng mới, không phải mục hàng hiện tại

Câu trả lời đúng là: Chỉ mục hàng mới, không phải mục hàng hiện tại

Giải thích : Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể đặt cài đặt nhắm mục tiêu mặc định cho thứ tự chèn và tất cả các mục hàng mới được tạo theo thứ tự chèn sẽ tự động kế thừa các cài đặt này. Khi một mục hàng tồn tại, bạn có thể điều chỉnh nhắm mục tiêu riêng lẻ của nó nếu cần.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2948712

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095