Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giao dịch ưu tiên có thể được chỉ định ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giao dịch ưu tiên có thể được chỉ định ở đâu?

  • Trong nhắm mục tiêu theo đối tượng của mục hàng
  • Trong chỉ định quảng cáo của mục hàng
  • Trong cài đặt đối tác, trong nguồn khoảng không quảng cáo
  • Trong nhắm mục tiêu nguồn khoảng không quảng cáo của mục hàng

Câu trả lời đúng là: Trong nhắm mục tiêu nguồn khoảng không quảng cáo của mục hàng

Giải thích : Giao dịch ưu tiên mang lại những lợi thế sau so với mua RTB thông thường trên các sàn giao dịch công khai:

Khoảng không quảng cáo duy nhất: Giao dịch ưu tiên giúp người mua có quyền truy cập ngay từ cái nhìn đầu tiên vào khoảng không quảng cáo duy nhất mà họ thường không thể mua trong sàn giao dịch mở.

Người mua cũng có thể tùy chỉnh nguồn khoảng không quảng cáo để mua khoảng không quảng cáo. Người mua có thể hợp tác chặt chẽ với nhà xuất bản để họ có thể mở khóa các tập hợp khoảng không quảng cáo duy nhất cụ thể (ví dụ: nhiều khoảng không quảng cáo trong màn hình đầu tiên). Điểm này phụ thuộc vào các biện pháp kiểm soát hệ thống cũng như khả năng và sự sẵn lòng của nhà xuất bản trong việc phân đoạn khoảng không quảng cáo của họ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/3289638

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095