Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị có thể tận dụng hai loại chiến dịch không có từ khóa nào để tăng phạm vi tiếp cận? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị có thể tận dụng hai loại chiến dịch không có từ khóa nào để tăng phạm vi tiếp cận? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể giúp các nhà tiếp thị tăng phạm vi tiếp cận.
 • Quảng cáo văn bản mở rộng có thể giúp các nhà tiếp thị tăng phạm vi tiếp cận.
 • Quảng cáo tìm kiếm động có thể giúp các nhà tiếp thị tăng phạm vi tiếp cận.
 • Tối đa hóa hiệu suất có thể giúp các nhà tiếp thị tăng phạm vi tiếp cận.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo tìm kiếm động có thể giúp nhà tiếp thị tăng phạm vi tiếp cận và chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất có thể giúp nhà tiếp thị tăng phạm vi tiếp cận.

  Giải thích: Đối với những nhà tiếp thị đang tìm kiếm giải pháp không cần từ khóa, hai chiến dịch hỗ trợ tìm kiếm nổi bật là: Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) và Tối đa hóa hiệu suất. DSA khai thác sức mạnh của việc nhắm mục tiêu dựa trên trang đích theo tỷ lệ và quảng cáo được tạo tự động, đảm bảo nhà quảng cáo thu được nhiều chuyển đổi hơn từ các truy vấn tìm kiếm thích hợp. Mặt khác, chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mang lại hiệu quả cao hơn. Điều này không chỉ giúp tăng số lượt chuyển đổi trên nhiều kênh với mức chi phí ổn định mà còn giúp việc chuyển đổi từ DSA sang Tối đa hóa hiệu suất giúp đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch, cho phép thực thi chiến dịch hoàn toàn tự động và đơn giản hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095