Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị có thể sử dụng hai loại chiến dịch không có từ khóa nào nếu mục tiêu của họ là tăng phạm vi tiếp cận? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị có thể sử dụng hai loại chiến dịch không có từ khóa nào nếu mục tiêu của họ là tăng phạm vi tiếp cận? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo văn bản mở rộng có thể giúp đạt được mục tiêu này.
 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể giúp đạt được mục tiêu này.
 • Tối đa hóa hiệu suất có thể giúp đạt được mục tiêu này.
 • Quảng cáo tìm kiếm động có thể giúp đạt được mục tiêu này.
 • Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa hiệu suất có thể giúp đạt được mục tiêu này và Quảng cáo tìm kiếm động có thể giúp đạt được mục tiêu này.

  Giải thích: Khi nhắm mục tiêu phạm vi tiếp cận gia tăng mà không cần từ khóa, nhà tiếp thị có hai công cụ mạnh mẽ: Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) và Tối đa hoá hiệu suất. DSA đã liên tục làm phong phú thêm chiến lược của nhà quảng cáo, thu hút chuyển đổi thông qua nhắm mục tiêu trang đích theo tỷ lệ và tạo quảng cáo tự động. Mặt khác, chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất không chỉ mang lại nhiều lượt chuyển đổi hơn trên nhiều kênh với mức chi phí ổn định mà còn đơn giản hóa quá trình chuyển đổi từ DSA. Việc hợp nhất này cho phép nhà quảng cáo dễ dàng quản lý các chiến dịch hoàn toàn tự động.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095