Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị chọn Android hoặc iOS làm nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động ở cấp độ nào trong giao diện Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị chọn Android hoặc iOS làm nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động ở cấp độ nào trong giao diện Google Ads?

 • Cấp báo cáo
 • Cấp nhóm quảng cáo
 • Cấp nội dung
 • Cấp chiến dịch
 • Đáp án đúng là: Cấp độ chiến dịch

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095