Rule #1: Life is supposed to be fun!

Anne đang xem cột “Hiệu suất” trong báo cáo nội dung của Chiến dịch ứng dụng Google của mình. Cô ấy muốn xem các tài sản cụ thể đã hoạt động như thế nào. Cô ấy nhận thấy các thuật ngữ “thấp”, “tốt” và “tốt nhất” trong cột. Xếp hạng tài sản được phân bổ dựa trên tiêu chí nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Anne đang xem cột “Hiệu suất” trong báo cáo nội dung của Chiến dịch ứng dụng Google của mình. Cô ấy muốn xem các tài sản cụ thể đã hoạt động như thế nào. Cô ấy nhận thấy các thuật ngữ “thấp”, “tốt” và “tốt nhất” trong cột. Xếp hạng tài sản được phân bổ dựa trên tiêu chí nào?

 • Tất cả giá trị chuyển đổi họ nhận được trong 30 ngày qua.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) trung bình họ nhận được trong 30 ngày qua.
 • Số chuyển đổi họ nhận được trong mỗi nhóm quảng cáo.
 • Số lần hiển thị họ nhận được trong mỗi nhóm quảng cáo.
 • Câu trả lời đúng là: Số lần hiển thị họ nhận được trong mỗi nhóm quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095