Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo không có nhiều thời gian để tạo quảng cáo và hy vọng sử dụng Chiến dịch hiển thị để tự động tạo quảng cáo. Họ phải cung cấp hai khối cơ bản nào để Chiến dịch hiển thị có thể tự động hóa quá trình tạo quảng cáo của họ? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo không có nhiều thời gian để tạo quảng cáo và hy vọng sử dụng Chiến dịch hiển thị để tự động tạo quảng cáo. Họ phải cung cấp hai khối cơ bản nào để Chiến dịch hiển thị có thể tự động hóa quá trình tạo quảng cáo của họ? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Video
 • Kích thước quảng cáo
 • Từ khóa
 • Tiêu đề
 • Hình ảnh
 • Câu trả lời đúng là:Tiêu đề và Hình ảnh

  Nếu muốn Nhà quảng cáo sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh vì thiếu thời gian, anh ấy cần cung cấp hai yếu tố cơ bản là Dòng tiêu đề và Hình ảnh để chiến dịch hiển thị thông minh tự động hóa việc tạo quảng cáo của mình. Bạn cung cấp một số thông tin đầu vào: quảng cáo của bạn sẽ nói gì, hình ảnh bạn muốn sử dụng, ngân sách hàng ngày và mục tiêu hiệu suất giá mỗi chuyển đổi (CPA). Google sẽ kết hợp và kết hợp quảng cáo của bạn trên quy mô lớn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095