Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch Hiển thị của Marta đã mang lại kết quả ngoài mong đợi của cô. Cô ấy biết mình sẽ tăng lợi nhuận khi chi tiêu nhiều hơn, nhưng điều đó là không thể đối với cô ấy vào lúc này. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sẽ mang lại lợi ích gì cho cô ấy trong tình huống này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch Hiển thị của Marta đã mang lại kết quả ngoài mong đợi của cô. Cô ấy biết mình sẽ tăng lợi nhuận khi chi tiêu nhiều hơn, nhưng điều đó là không thể đối với cô ấy vào lúc này. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất sẽ mang lại lợi ích gì cho cô ấy trong tình huống này?

 • Bằng cách tìm những lĩnh vực trong tổng ngân sách có thể đóng góp cho hoạt động tiếp thị.
 • Bằng cách xác định quảng cáo nào của Google phù hợp nhất với thương hiệu của cô.
 • Bằng cách dạy cho nhân viên của mình những nguyên tắc cơ bản về lập ngân sách cá nhân.
 • Bằng cách tối ưu hóa ngân sách quảng cáo hiện có để tăng trưởng tối đa.
 • Câu trả lời đúng là:Bằng cách tối ưu hóa ngân sách quảng cáo hiện có để tăng trưởng tối đa.

  Giải thích: Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp bạn dự đoán hiệu suất bằng các số liệu dựa trên mức chi tiêu và lợi tức đầu tư khác nhau. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hiện hỗ trợ ngân sách chia sẻ trong Chiến dịch tìm kiếm. Với bản cập nhật này, bạn có thể tạo, sửa đổi và tải xuống dự đoán cho các chiến dịch ngân sách dùng chung của mình.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095