Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể tận dụng Google Surveys như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể tận dụng Google Surveys như thế nào?

  • Google Surveys có thể xem những gì mọi người đang tìm kiếm và tìm các chủ đề liên quan.
  • Google Surveys có thể khám phá những câu hỏi hàng đầu mà đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo đang hỏi.
  • Google Surveys có thể lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo bằng cách phát hiện xu hướng và hiện đang truyền.
  • Google Surveys có thể xác thực ý tưởng của nhà quảng cáo thông qua nhóm tập trung lớn nhất thế giới.

Câu trả lời đúng là: Google Surveys có thể xác thực ý tưởng của nhà quảng cáo thông qua nhóm tập trung lớn nhất thế giới.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095