Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính của quảng cáo đệm là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính của quảng cáo đệm là gì?

  • Họ tạo ra nhân khẩu học chi tiết.
  • Họ tạo ra đối sánh khách hàng chính xác.
  • Chúng cung cấp các tín hiệu chính xác.
  • Chúng mang lại phạm vi tiếp cận tối đa.

Câu trả lời đúng là: Chúng mang lại phạm vi tiếp cận tối đa.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095