Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo cho phép đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng chuyển đổi giảm. Điều gì có thể gây ra điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo cho phép đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng chuyển đổi giảm. Điều gì có thể gây ra điều này?

  • Giá thầu CPA mục tiêu cao hơn số tiền được đề xuất
  • Giá thầu CPA mục tiêu thấp hơn số tiền được đề xuất
  • Đoạn mã theo dõi chuyển đổi không được thêm vào trang web
  • Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn số tiền được đề nghị

Đáp án đúng là: Giá thầu CPA mục tiêu thấp hơn số tiền được đề xuất

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095