Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người mua hàng của bạn có thể thanh toán ở đâu khi mua một mặt hàng? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người mua hàng của bạn có thể thanh toán ở đâu khi mua một mặt hàng? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Gmail
 • Maps
 • Cửa hàng địa phương của bạn
 • Google Hình ảnh
 • < li>Trang web của bạn

  Các câu trả lời đúng là: Cửa hàng địa phương của bạn, Google Hình ảnh và Trang web của bạn

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095