Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba cách mà người mua hàng của bạn có thể kiểm tra khi mua một mặt hàng là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba cách mà người mua hàng của bạn có thể kiểm tra khi mua một mặt hàng là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Thanh toán trên Gmail
 • Thanh toán trên Maps
 • Thanh toán trên Google
 • Thanh toán tại cửa hàng địa phương của bạn
 • Thanh toán trên trang web của bạn
 • Thanh toán tại cửa hàng địa phương của bạn
 • Các câu trả lời đúng là: Thanh toán trên Google, Thanh toán tại cửa hàng địa phương của bạn, Thanh toán tại cửa hàng địa phương và Thanh toán trên trang web của bạn

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095